ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รุ่น

 

ผู้ประเมิน_001_25540808

ผู้ประเมิน_002_25540902

ผู้ประเมิน_003_25540919

ผู้ประเมิน_004_25541012

ผู้ประเมิน_005_25550816

ผู้ประเมิน_006_25560726

ผู้ประเมิน_007_25570515

ผู้ประเมิน_008_25590701