ลิงค์เพื่อดาวโหลดแบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559-2560
https://goo.gl/B7cc24
– เอกสาร สพฐ. ๐๐๐ – แนวทางการดำเนินการประเมิน
– เอกสาร สพฐ. ๐๐๑ – แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อให้สถานศึกษาใช้ประเมินตนเองก่อนขอรับ         การประเมินฯ และ เพื่อให้กรรมการประเมินฯ แต่ละคนใช้ในการประเมินสถานศึกษา)

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๒ – แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อใช้สรุปความเห็น ผลการให้คะแนน การลงมติขององค์คณะกรรมการประเมินฯ)

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๓ – แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อให้ผู้รับผิดชอบฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาใช้สรุปคะแนนการประเมินของสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมดในเขตพื้นที่-เป็นภาพรวมเขต)

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๔ – ชี้แจงวิธีการคำนวนคะแนน

เรียน เขตที่ส่งประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558
ขอความกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง รายชื่อ ร.ร./รายชื่อ ผอ.
เพื่อนำส่ง สป.ก.ศธ. พิจารณาประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงต่อไป
ตามระบบ E-office ดังนี้
1.ภาคใต้_ที่ ศธ 04010/ว2239
2.ภาคอีสาน_ที่ ศธ 04010/ว2238
3.ภาคกลาง_ที่ ศธ 04010/ว2237
4.ภาคเหนือ_ที่ ศธ 04010/ว2236
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
สถาบันสังคมศึกษา
ขอสำรวจข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพื้นที่
2 ไฟล์ ดังนี้
1. https://goo.gl/PEiDyA ข้อมูลผู้รับผิดชอบ —- ไฟล์ word

2. https://goo.gl/cJPqrR ข้อมูลสถานศึกษาพอเพียง  — ไฟล์ Excel

(วิธีการ ก็อปลิงค์ไปวาง/กดdownloadก่อนการเติมข้อมูล=คลิกเครื่องหมายลูกศรชี้ลง–

ตอบกลับที่เมล์ obecsuffecon@gmail.com ภายใน 30 ธ.ค.นี้)

ขอบคุณค่ะ